Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Palmíra ž. – Palmíro m. pôv. gréc. meno z názvu sýr. mesta Palmyra (asi od slova palma), pôv. významom blízke je meno Tamara
Pamela ž. z gréc. pammeles spevná, melodická alebo z gréc. meli med, t.j.plná medumedová, sladká
Pamfil m. – Pamfília ž. z gréc. Pamphilos všetkými milovanýobľúbený, rus. Panfil
Pankrác m. z gréc. pankratés všemocnývševládny, pôv. významom sú blízke mená Vševlad, Vsevolod, lat. Pankratius, rus. Pankratij, maď. Pongrác
Pantaleon m. z gréc. Pantaleón silný ako lev alebo milostivý, milosrdný, rus. Pantalej, Pantelejmon, maď. Pentele
Paskal m. – Paskália ž. z lat. Paschalis narodený na Veľkú noc (gréc. Paskales), tal. Pasquale, rus. Paskaľ
Patrik m. – Patrícia ž. z lat. Patricius urodzenýpatricijský (z pater otec), muž. meno Petrik je pôv. írska podoba, angl. Patrick, franc. Patrice (Patris), rus. Patrikej, dom. Paťo, – Paťa
Patrokles m. z gréc. Patroklés (patros + kleos) otcova sláva, rovnaký pôvod má meno Kleopatra, rus. Patrokl
Paulin m. – Paulína ž. z lat. Paulinus Pavlovpatriaci Pavlovi, dom. Lina
Pavol i Pavel m. – Paula ž. z lat. paulus malý, prenes. skromný, lat. Paulus, nem. Paul, franc. Paul (Pól), žen. Paule, Paulette (Pól, Polet), špan. Pablo, tal. Paolo, fín. Paavo, maď. Pál, čes. Pavel, poľ. Pawel, srbochorv. Pavao, Pavle, dom. Paľo, Pavo
Pelagia ž. z gréc. Pelagia morskápo mori sa plaviaca, pôv. významom je asi blízke meno Marína, rus. Pelageja, dom. Pela, Peľa
Penelopa ž. z gréc. Penelopé (z péne niťvreteno)
Peregrín m. – Peregrína ž. z lat. Peregrinus pútnik, čes. Pelhřim, tal. Pellegrino
Perikles m. gréc. meno Perikles (peri + kleos) veľmi slávny
Perla ž. nové meno, sloven. veriant mena Margaréta, Margita
Perzida ž. z gréc. Persida pochádzajúca z PerziePeržanka
Peter m. – Petra ž. z gréc. petros skalapevný ako skala, žen. meno je nové, skrátené z mena Petronela, lat. Petrus, čes. Petr, maď. Péter, franc. Pierre, tal. Pietro, špan. Pedro, rus., poľ. Piotr, srbochorv. Petar, dom. Petro, Peťo, Petino, – Peťa
Petrana ž. nové, utvorené z mena Peter alebo Petronela
Petronela ž. pôv. žen. podoba mena Petrónius (lat. petra z gréc. petros skala), staršia podoba Petronella, rus. Petronilla, dom. Petra, Nela, Petruša, Peťa, Petina
Petrónius m. – Petrónia ž. z rím. rodového mena Petronius (lat. petra, gréc. petros skala), rus. Petronij
Pius m. – Pia ž. z lat. pius pobožný, zbožnýláskavý
Placid m. – Placida ž. z lat. placidus príjemný, prívetivý, staršia podoba Placidus, rus. Plakid, franc. Placide (Plasid)
Platón m. podľa mena gréc. fylozofa Platóna (z gréc. platys plný, plecnatý)
Polykarp m. – Polykarpa ž. z gréc. Polykarpos mnohoplodnýúrodný, rus. Polikarp
Polyxéna ž. z gréc. Polyxené (poly veľa + xenos hosťpohostinná
Pomóna ž. nejasné
Porfyr m. z gréc. porphyreos purpurovýodetý do purpuru, rus. Porfirij
Pravdoľub m. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol ľúbiaci, milujúci pravdu
Pravoľub m. – Pravoľuba ž. novšie sloven. meno, pôv. význam by bol ľúbiaci pravdu, právo ako v menách Pravomil, Pravoslav
Pravomil m. – Parvomila ž. novšie meno s pôv. významom milujúci právo, pravdu
Pravoslav m. – Pravoslava ž. novšie meno s pôv. významom oslavujúci právo, pravduslávny pravdou
Pribina m. slovan. meno so základu by (pribývať pribúdať) alebo z Prvina – prvý sen
Pribislav m. – Pribislava ž. slovan. meno (pôv. Pribyslav) komu pribudlo slávy, srbochorv., slovin. Pribislav, čes. Přibyslav, poľ. Przybyslaw
Pribiš m. z čes. dom. podoby Přibiš mena Přibyslav
Prímus m. z lat. Primus prvýprvorodený, blízky pôv. význam má meno Prótus
Priskus m. – Priska ž. z rím. rodového mena Priscus (lat. priscus prvotnýstarodávny, staršia podoba žen. mena je Priška, špan. Prisco (Prisko), žen. Priscilla, maď. žen. Piroska (Piroška)
Procius m. nejasné, azda súvisí s gréc. Próteus, lat. Proteus
Prokop m. – Prokopa ž. z gréc. Prokopios (prokópos pripravený na boj, prokoptó priekopník), lat. Prokopius, rus. Prokofij
Prosper m. z lat. prosperus zdarný, prosperujúci
Prótus m. z gréc. protós prvýprvorodený, pôv. významom blízke je meno Prímus
Prudencius m. – Prudencia ž. z lat. prudentia šikovnosťdôvtipmúdrosť, franc. Prudence (Prudans)
Pýtia ž. z gréc. Pythia (meno kňažky z delfskej veštiarne)