Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Naďa ž. pôv. dom. podoba mena Nadežda
Nadežda ž. rus. meno, kalk z gréc. Elpis nádej, poľ. Nadzieja, maď. Reményke (Reméňke, remény nádej), franc. Espérence (Esperans nádej), dom. Naďa, Nadina, Nadena
Naneta ž. pôv. franc. zdrobnená podoba (Nanette) mena Anna
Napoleon m. franc. meno z tal. Napoli (to z gréc. Neapolis Nové mesto), t.j.pochádzajúci z Neapola
Narcis m. – Narcisa ž. z gréc. mytologického mena Narkissos, tal. Narcissus (gréc. narké omámenie), t.j. omamný, aj názov kvetiny
Nasťa ž. pôv. rus. dom. podoba mena Nastasia Anastázia
Natália ž. rus. meno z lat. (dies) natalis deň narodenia alebo skôr z (Christi) natalia Vianoce, t.j. vianočná
Natan m. z hebr. Náthán ten, kto dal(Boh) dal
Natanael m. z hebr. Náthán él Boh dalBohom daný, blízky pôv. význam majú mená Bohdan, Jonatán, Teodor, Dorota, Izidor
Nataša ž. pôv. rus. dom. podoba mena Natália
Neander m. nejasné
Nehoslav m. novšie meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci nehu, nežnosť
Neméz m. – neméza ž. asi podľa gréc. bohyne spravodlivej odplaty Nemesis, rus. Nemezij
Nestor m. z gréc. mena Nestór (vraj najstarší účastník bojov o Tróju)
Nika ž. z gréc. mena bohyne víťazstva Niké víťazstvo alebo pôv. dom. podoba mena Veronika, pôv. významom blízke sú mená Berenika, Nikodém, Mikuláš, Viktor, Vincent
Nikita m. rus. meno z gréc. nikétés víťaz, pôv. významom blízke sú mená Nikodém, Viktor, Mikuláš, Vincent
Nikodém m. – Nikodéma ž. gréc. Nikodémos v ľude víťazný, dom. Niko
Nikola ž. z franc. Nicole, ženskej podoby mena Nicolas Mikuláš
Nina ž. rus. meno asi z gréc. Ninos (pôv. názov mesta Ninive) alebo z dom. podôb mien zakončených na -nina (tal. Giovannina)
Noe m. – Noema ž. z hebr. Noah pokojodpočinok, no(h)omí príjemný,rozkošný, staršia podoba žen. mena bola Noémi
Nora ž. sev. meno, pôv. dom. podoba mena Eleonóra
Norbert m. – Norberta ž. nem. meno (zo stnem. nord + beraht) slávny Severan, dom. Noro, – Nora, Berta
Norma ž. nejasné, azda žen. podoba mena Norman alebo z lat. normapravidlopredpis
Norman m. nem. meno (zo stnem. nord + man) Severan, angl. Norman (Normen), dom. Norris