Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Halina ž. poľ. a ukr. podoba rus. mena Galina, dom. Hala, Haľa
Hana ž. variant mena Anna
Harold m. z nem. Harald (sev.) s pôv. významom vojenská silavládca vojska, rovnaký pôvod má meno Herald
Hartvig m. nem. meno (zo stnem. hart + wig) tuhý bojsmelý bojovník
Havel m. – Havla ž. čes. podoba mena Gál (lat. Gallus)
Hedviga ž. nem. meno Hedwig (zo stnem. hadu + wig) víťaziaca v boji,víťazná bojovníčka, pôv. významom blízke sú mená Veronika, Nikodém, Mikuláš, Viktor, Vincent, Žigmund, maď. Hedvig, čes. Heda, Hedvika, poľ. Jadwiga, dom. Heda
Helena ž. z gréc. heléné fakľasvetlo, varianty tohto mena sú Elena, Jelena, Alena, rus. Jelena, maď. Ilona, dom. Hela, Heluša, Elena, Ela, Eluša, Iľa, Iľuša
Helga ž. sev. meno (švéd. helig. svetá, prenes. zdravá), pôv. významom sú blízke mená Oľga, Svatava
Helmut m. nem. meno z Heilmut (stnem. heil + muot) zdravý duchzdravá myseľ, pôv. význam má meno Oleg
Henrich m. – Henrieta ž. z nem. mena Heinrich (stnem. heim + richi) vládca domuvládca domova, žen. je z franc. skrátenej podoby Henriette, nem. Heinrich, Heinz (Hajnc), angl. Henry, Harry, poľ. Henryk, čes. Jindřich, Hynek, – Jindra, Jindřiška
Herald m. z nem. Harald, Harold alebo Herward (stnem. heri + wart)vojenská strážstrážca, angl. Harold, švéd. Harald, franc. Hérault, tal. Araldo
Herbert i Heribert m. nem. meno (stnem. heri + beraht) vojskom slávny,skvelý, slávny bojovník, pôv. významom blízke sú mená Albert, Norbert, Berta
Herina ž. nejasné, azda z nejakej dom. podoby mena Hermína
Herman m. – hermína ž. z nem. Hermann (stnem. heri + man) bojovník, pôv. významom sú blízke mená so základmi bor a boj, čes. Heřman, rus. German, franc. Armand, žen. Germaine (Žermen), maď. Armin, tal. Ermanno, dom. Hermo, – Herma, Mína
Herta ž. nem. meno z dom. podoby mien so základom Hert (stnem. hart), t.j.odvážna, smelá
Hieroným m. z gréc. Hieronymos sveté meno, staršia podoba Hieron, nem. Hieronymus, čes. Jeroným, Jarolím, maď. Jeromos (Jeromoš), franc. Jérôme (Žerom), tal. Girolamo (Džirolamo)
Hilár m. – Hilária ž. z tal. Hilarius (hilaris veselý), staršie podoby Hilárius, Hilarion, Ilarion, rus. Ilarij, maď. Vidor (veselý, bodrý)
Hilda ž. pôv. nem. dom. podoba mien so základom Hilde (stnem. hiltja boj,bojovníčka), napr. Brunhilda, Hildegard, rus. Giľda, maď. Ildikó, dom. Hilduša
Hildegard m. – Hildegarda ž. nem. meno, Hildeger (stnem. hiltja + gér) bojová kopijakopijník, žen. Hildegard (stnem. hiltja + garda) bojová palica
Homér m. podľa mena legendárneho slepého básnika z gréc. Homérosrukojemník alebo slepec
Honor m. – Honóra ž. z lat. Honorius (honor česť), pôv. významom blízke sú mená Ctibor, Ctirad, Erhard
Honorát m. – Honoráta ž. z lat. Honoratus čestný, vážený
Horác m. podľa rím. rodového mena Horatius (z lat. hora čas alebo z gréc. horaios mladýkvitnúci), staršia podoba Horácius
Hostimil m. – Hostimila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci hostí,pohostinný
Hostirad m. slovan. meno s pôv. významom kto má rád hostí
Hostislav m. – Hostislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci hostí,pohostinný, blízky pôv. význam majú aj ďalšie mená so základom host a meno Polyxena
Hostivít m. slovan. meno s pôv. významom vítajúci, prijímajúci hostí,pohostinný, známe je aj staršie meno Hostimyseľ (čes.Hostimysl)
Hrdoslav m. – Hrdoslava ž. novšie sloven meno s významom hrdý na slávualebo oslavujúci hrdosťslávny hrdosťou, dom. Hrdoš
Hrdoš m. meno utvorené z príd. mena hrdý alebo z dom. podoby mena Hrdoslav
Hromislav m. – Hromislava ž. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by boloslavujúci hromslávny hromom, rus. Gremislav (= Hrmislav)
Hubert m. z nem. Hugbert (stnem. hugu + beraht) slávny duchom,duchaplný, lat. Hubertus, rus. Chjubert, tal. Uberto, Oberto
Hugo m. nem. meno, pôv. dom. podoba mena Hugbert, Hubert
Hugolín m. nejasné, asi súvisí s menami Hugo, Hubert
Humbert m. z nem. Humbert (asi stnem. hune + beraht) slávny oborvelikán, tal. Umberto
Hvezdoň m. nové sloven. meno utvorené zo slova hviezda, pôv. významom blízke sú mená Aster, Estera, Stela, srbochorv., bulh. Zvezdan
Hviezdoslav m. – Hviezdoslava ž. podľa pseudonymu básnika P.Országha Hviezdoslava, jeho pôv. význam by bol oslavujúci hviezdy
Hyacint m. – Hyacinta ž. z gréc. Hyakinthos hyacint
Hynek m. čes. dom. podoba mena Henrich
Hypolit m. z gréc. Hyppolytos vypriahač koníkoniar, pôv. významom blízke je meno Filip