Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Jadrana ž.srbochorv. meno žena z Jadranu, bola aj muž. podoba Jadran
Jáchim m. z hebr. Jojáqím Boh ho vyvýši, vzpriami, staršia podoba Áchim, rus. Akim, nem. Jochen
Jakub m. z hebr. Jakagóbh držiaci sa za pätudruhorodený, staršia podoba Jákob, lat. Jacobus, maď. Jakab, Jákob, Jákó, rus. Jakov, franc. Jacques (Žak), tal. Giacomo (Džakomo), angl. James (Džejms), špan. Diego, dom. Kubo, Jaco
Ján m. – Jana ž. z hebr. Jochanán Boh je milostivý, žen. meno Jana je novšie, lat. Joanes, čes. Jan, nem. Johannes, angl. John, Johny, Jack (Džon, Džony, Džek), franc. Jean (Žan), špan. Juan (Chuan), tal. Giovanni (Džovanni), maď. János (Jánoš), poľ. Janusz
Jarmila ž. novšie meno utvorené k muž. Jaromil ľúbiaci jarosť, bujarosť, dom. Jara, Mila, Jaruša
Jarolím m. – Jarolíma ž. čes. variant mena Hieroným
Jaromil m. slovan. meno s pôv. významom ľúbiaci jarosť, bujarosť
Jaromír m. – Jaromíra ž. slovan. meno s pôv. významom jarý, bujarýslávny silou, dom. Jaro, Miro, Jaroš, – Jara, Jaruša, Mira
Jaroslav m. – Jaroslava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny silou, bujarosťou alebo oslavujúci jar, jarosť, dom. Jaro, Jaroš, Slavo, – Jara, Jaruša, Slava
Jasna ž. novšie meno, preklad mena Klára, pôv. významom blízke aj mená Svetlana, Lucia, Roxana
Jaško m. z poľ. dom. podoby mena Ján
Jazmína ž. z perz. yásam jazmín
Jela ž. pôv. dom. podoba mena Jelena
Jelena ž. rus. a južnoslovan. variant mena Helena, dom. Jela, Jeluša
Jeremiáš m. z hebr. Jirmejáhú, Jirmejáh Bohom vyvýšenýpovýšil ho Jahve, maď. Geremia, rum. Eremia
Jerguš m. pôv. sloven. dom. podoba mena Gregor
Jitka ž. čes. variant. mena Judita
Joachim m. z hebr. Jojáqím Boh ho postaví, vzpriami, variant aj Jáchim, rus. Jakim, Akim, maď. Áchim, nem. Jochen
Jolana ž. z maď. Jolán (staršia podoba Jóleán, jó leány dobrá dievčina) alebo z mena Jolanta, dom. Jola
Jolanta ž. z gréc. iolanthé fialkakvet fialky alebo variant mena Jolana
Jonáš m. z hebr. Jónáh holub, pôv. významom blízke sú mená Kolumbín, Títus, maď. Jónás (Jónáš), nem. Jonas, rus. Jona
Jonatán m. z hebr. Jónathán Boh dalBoží dar, pôv. významom blízke sú mená Bohdan, Božidar, Teodor, Dorota, Matej, Donát, Izidor
Jordán m. – Jordána ž. z hebr. Jardén (podľa názvu rieky Jordán), teda krstený vodou z Jordána (?), franc. Jourdain (Žurden), tal. Giordano (Džordano)
Jovan m. – Jovana ž. srbochorv. podoba mena Ján
Jozef m. – Jozefa i Jozefína ž. z hebr. Jóséph Boh pridá, rozhojní, čes. Josef, dom. Pepa, slovin. Jože, maď. József, Józsi (Jóžef, Jóži), nem. Joseph (Jozef), dom. Jupp, Sepp, franc. Joseph (Žozé), špan. José (Chozé), tal. Giuseppe (Džuzeppe), angl. Joe, Joseph
Júda m. z hebr. Jehúdhá velebný, variant je Judáš
Judáš m. podľa mena jedného zo žid. plemien (Júda)
Judita ž. z hebr. Jehúdíth žena z JudeyŽidovka, čes. Judita, Jitka, maď. Judit, nem. Judith, Jutta, rus. Judif, tal. Giuditta (Džuditta), dom. Juda, Dita
Julián m. – Juliána ž. z lat. Julianus patriaci Júliovcom (podľa mena rím. rodu), franc. Julien, žen. Julienne (Žulien), dom. Uliana, Uľa, Jula, Juľa
Július m. – Júlia ž. pôv. rím. rodové meno s pôv. významom vlasatýžiariacialebo mladý alebo (z Jovilius) božský, rus. Julij, tal. Giulio, žen. Giulia, Giulietta (Džulio, Džulia, Džulietta), maď. Gyula (Ďula, iného pôvodu), dom. Julo, Juľo, Julino, Ďula
Juraj m. – Juraja ž. z gréc. Georgios roľník, žen. aj Georgína, lat. Georgius, nem. Georg, Jorgen, rus. Georgij, Jurij, Jegor, čes. Jiří, žen. Jiřina, poľ. Jerzy (Ježy), maď. Gyorgy (Ďorď), franc. Georges (Žorž), tal. Giorgio (Džordžo), špan. Jorge (Chorche)
Jurina ž. variant mena Juraja (Georgína)
Justín m. – Justína ž. z lat. Justinus Justov, patriaci Justovi, ukr. Ustyn, dom. Justo, – Justa, Usta
Justinián m. z lat. Justinianus Justínov, patriaci Justínovi
Justus m. – Justa ž. z lat. iustus spravodlivý (podľa mena rím. rodu), žen. meno môže byť dom. podoba mena Justína, pôv. významom blízke je meno Pravoslav
Juventín m. – Juventína ž. z lat. patriace bohyni mladosti Iuventas (iuventus – mladosť), pôv. významom blízke sú mená Mladen, Mladoň