Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Lada ž. podľa mena slovan. bohyne krásy, dáva sa do súvisu s označeniami ženy v starovekých jazykoch
Ladislav m. – Ladislava ž. azda vplyvom maď. pozmenená podoba mena Vladislav, lat. Ladislaus, čes. Ladislav, maď. László (Lásló), dom. Laco, Lacino
Lambert m. nem. meno (stnem. lant + beraht) slávny v (celej) krajine, blízke sú mená Albert, Berta, Norbert
Larisa ž. gréc., pôvod z gréc. Larissa (mesto v Grécku). Meno Larisa je rozšírené v Rusku len vďaka grécko-katolíckej viere, v ktorej sa nachádza osoba svätá Larisa, vďaka ktorej sa dostalo toto meno na územie dnešného Ruska. Prezývka: Lara.
Laura ž. – Laurus m. asi dom. podoba lat. Laurentia Laurencia (laurus – vavrínvavrínový strom, prenes. víťazstvo), blízky pôv. význam majú mená Štefan, Viktor, Vincent, dom. Lóra, Lola, Lolina
Laurenc m. – Laurencia ž. z lat. Laurentius pochádzajúci z mesta Laurentum (dnes Lorento) (z laurus vavrín, prenes. víťazstvo), staršie podoby Laurencius, Laurent, rus. Laurentij, angl. Lawrwnce (Lórens), franc. Laurent (Loran), nem. Lorenz (Lorenc)
Lazár m. z hebr. El(h)házár Boh (mu) pomohol, rovnaký pôvod má meno Eleazar
Lea ž. pôv. dom. podoba mien Leokádia, Leontína a i. alebo z hebr. lí-ahantilopa, gazela
Leander m. – Leandra ž. z gréc. Leandros (león + anér) leví muž alebo muž z ľudu
Leda ž. gréc. meno Léda, známe z mytológie, pôv. význam žena (ako Lada)
Lejla ž. perz. meno s pôv. významom tmavá, čierno-vlasá (arab. leila noc)
Lena i Lenka ž. pôv. domácke podoby mien Helena, Magdaléna, Eleonóra, dom. Lenuša
Leo m. z lat. leo lev alebo z dom. podoby mien León, Leonard a i.
Leodegar m. nem. meno (aj Ludger), (stnem. hlút alebo liut + gér) slávny oštep,slávny kopijník alebo kopijník z ľudu
Leokádia ž. asi z gréc. Leukothéa biela bohyňa alebo podľa názvu ostrova Leukadia, dom. Lea
León m. – Leóna i Leónia ž. z gréc. león lev, dom. Leo, Leoš, – Lea, Lona
Leonard m. – Leonarda ž. nem. meno Leonhard (stnem. lewo + hart) silný (ako) lev, tal., špan. Leonardo, maď. Lénárd, Lénárt, dom. Leo, Leoš, – Lea
Leonid i Leonidas m. z gréc. Leonídes syn leva, dom. Leo
Leontín m. – Leontína ž. z gréc. Leonteios leví, levovský, staršia podoba Leontius, rus. Leontij, dom. Leo, – Lea
Leopold m. – Leopoldína ž. latinizované slovan. meno Luitpold (stnem. liut + bald) v ľude odvážny, maď. Lipót, dom. Leo, Leoš, Poldo, – Lea
Leoš m. pôv. dom. podoba mien Leonard, Leopold
Lesana ž. novšie, podľa mena lesnej víly
Lev m. dom. podoba mena León (gréc. león, lat. leo lev)
Levoslav m. – Levoslava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci (silu) levasilný ako lev
Liana ž. z pomenovania tropickej rastliny (liána) alebo pôv. dom. podoba mena Juliána, maď. Liána
Libert m. z lat. libertus prepustený z otroctvaslobodný, staršie aj Liberatus (lat. liberatus oslobodený)
Libérius m. u lat. liber slobodný, rus. Liverij
Libor m. čes. meno zo slovan. Ľubor, splynulo s lat. Liborius
Liborius m. z lat. nejasné (Liberius ?), franc. Liboire (Liboár)
Liboslav m. – Liboslava ž. čes. meno, sloven. Ľuboslav, Ľuboslava
Libuša ž. z čes. Libuše (libý milý, príjemný, (ob)ľúbený), dom. Liba
Liliana ž. z lat. liliana ľaliová (lat. lilium ľalia) alebo z angl. dom. podôb Lilli, Lilly mena Elisabeth Alžbeta, dom. Lila
Linda ž. nejasné, zo špan. linda krásna, nem. linde jemná, nežná alebo z dom. podoby nem. mien Adelinda, Belinda
Lineta ž. nejasné, azda zo zdrobnených podôb Linette, Linetta dom. podoby (Lina, Line) mien Adelina, Karolína
Linhart m. veriant mena Leonhard – Leonard
Lívius m. – Lívia ž. z mena rím. rodu Livius (asi z lat. lividus modrastý, olovovej farby), dom. Livo, – Liva, Lila
Líza ž. z dom. podoby mena Alžbeta, rus. Liza, maď. Liza, Lizi, nem. Liese, dom. Lízina
Loránt m. z maď. Lóránt, to z nem. Roland alebo z franc. Laurent (Loran) Laurenc, dom. Lolo
Loreta ž. azda zo zdrobnenej podoby (Lorette) mena Lora (z mena Laurencia, Eleonóra)
Lotar m. z nem. mena Lothar (stnem. hlut + heri, hari) slávne vojskoslávny vojskom, pôv. významom blízke je meno Vojislav, franc. Lothaire (Lotér)
Lucia ž. – Lucius m. z lat. Lucius svetlý, žiariaci (lux svetlo), pôv. významom blízke sú mená Svetlana, Klára, Roxana, čes. Lucie, franc. Lucie (Lusi), angl. Lucy (Lusi), tal. Lucia (Lučia), maď. Luca, Lúcia, rus. Lukija, muž. tal. Lucio, rus. Lukij, dom. resní analýz
Lucián m. – Luciána ž. z lat. Lucianus Luciov, patriaci Luciovi (lux svetlo), franc. Lucien, žen. Lucienne (Lusien), dom. Luco, – Luca
Ľudovít m. – Ľudovíta ž. z nem. mena Ludwig (stnem. hlút + víg) slávny boj,slávny bojovníkpreslávený v boji, pravdepodobne vplyvom slovan. zložených mien vznikla podoba Ľudovít (ľud + vítať), staršia podoba bola Ľudevít, tal. Lodovico, Ludovico, franc. Louis
Lujza ž. z franc. Louise (pozri pri mene Ľudovít), čes. Lujza, Ludvíka, tal. Luisa, Luigia, Gina (Luiza, Luidžia, Džina)
Lukáš m. z lat. Lucas (z Lucanus pochádzajúci z Lukánie, krajiny v južnom Taliansku), nem. Lukas, maď. Lukács (Lukáč), rus., ukr. Luka
Lukrécius m. – Lukrécius ž. z lat. Lucretius (rím. rodové meno, lat. lucrum zisk,lakomstvo), rus. Lukrecij, žen. franc. Lucréce (Lukrés), tal. Lucrezia (Lukrécia)
Lumír m. novšie čes. meno utvorené podľa mena Ľubomír
Luneta ž. nové meno, azda z franc. alebo tal. zdrobnených dom. podôb Lunetta, Lunette mena Luna (luna mesiac), pôv. významom blízke je meno Selena
Lýdia ž. z gréc. Lydia pochádzajúca z Lýdie, krajiny v Malej Ázii), čes. Lýdie, dom. Lída, maď. Lídia, rus. Lidija, dom. Lyda