Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Tadeáš m. asi z hebr. Taddai (lat. Thaddaeus), nejasné, azda šikovný, rozumný alebo smelý, odvážny, poľ. Tadeusz (Tadeuš), maď. Tádé, rus. Fadej, tal. Taddeo
Tajana ž. nejasné, azda variant mena Dajana z Diana
Tália ž. lat. Thalia (gréc. Thaleia) kvitnúca, blízky pôv. význam majú mená Cvetan, Florián, Kveta
Tamara ž. z hebr. támár ďatľová palma, pôv. významom blízke je meno Palmíra
Tankréd m. sev. meno, nem. Dankrad (zo stnem. dank + rát) duchovný poradca
Taras m. rus. meno z gréc. Tarassó znepokojujúci, rus. Tarasij, Taras
Tasilo m. pôv. dom. podoba lat. mena Tasso (nejasného pôvodu)
Tatiana ž. z rus., tam z lat. Tatianus patriaci do rím. rodu Tatiovcov (Tatius asi z gréc. tattó ustanovovať, rozdeľovať), rus. Taťjana, čes. Taťána, dom. Táňa, Taňa
Teo m. – Tea ž. pôv. dom. podoba mien so základom gréc. théos (lat. deusBoh), ako sú Teodor, Teofil, Dorota (gréc. Dorothea)
Tekla ž. pôv. gréc. dom. podoba Thekla z Theokleia Božia sláva, pôv. významom blízke je meno Bohuslava, franc. Thécle (Tékl), rus. Fiokla
Teobald m. pogréčtená podoba nem. mena Dietbald (stnem. diot + bald) v ľude smelý, odvážny, lat. Theobaldus, franc. Thibaut (Tibót), maď. Tibád, Tibold, dom. Teo
Teodor m. – Teodora ž. z gréc. Theodóros Boží darBohom darovaný, blízky pôv. význam majú mená Fedor, Dorota, Bohdan, Božidar, Deodáta, Jonatán, Natanael, Izidor, Matej, Matúš, bulh. Todor, maď. Tivadar, Tódor, rus. Fiodor, dom. Teo, Doro, – Tea
Teodorik m. z lat. Theodoricus, to z nem. mena Dietrich, Detrich
Teodot m. z gréc. Theodotos daný Bohom, blízke je meno Teodor, rus. Fedot
Teodoz m. – Teodózia ž. z gréc. Theodosis dar Boží, blízke je meno Teodor, staršia podoba je Teodózius, rus. Fedosij, žen. Fedosja
Teofan m. – Teofánia ž. z gréc. Theophanés Bohom ukázaný
Teofil m. – Teofila ž. z gréc. Theophilos Bohu milý, pôv. významom je blízke meno Bohumil, dom. Teo, – Tea
Terézia ž. z gréc. Theresia pochádzajúca z ostrova Thery (alebo z Therasie)alebo z gréc. térésis záštitaochrana, franc. Thérése (Teréz), maď. Teréz, Terézia, čes. Terezie, Tereza, dom. Tereza, Tera, Réza, Terča, Terina, Teruša, Zina
Tiber m. z lat. Tiberius od rieky Tiber
Tibor m. z lat. Tiburtius Tiburčanpochádzajúci z mesta Tibur (dnes Tivoli), staršia podoba Tiburcius, maď. Tibor, Tiborc, rus. Tivurtij, špan. Tiburcio, dom. Tibo, Tibino
Ticián m. – Ticiána ž. z lat. Titianus patriaci rodu Titius, tal. Tiziano, rus. Tician
Tichomil m. slovan. meno, jeho význam by bol milujúci ticho
Tichomír m. – Tichomíra ž. slovan. meno s pôv. významom tichý mier (svet)
Tímea ž. maď. meno z gréc. Euthymia dobrá a úctivápočastná alebo podoba gréc. mena Timothea uctievajúca Boha, dom. Tima
Timon m. z gréc. Timaó uctievajúcia lebo uctievaný
Timotej m. – Timotea ž. z gréc. Timotheos uctievajúci Boha, staršia podoba Timoteus, pôv. významom blízke sú mená Bohuslav, Ctiboh, rus. Timofej, maď. Timót, dom. Timo, – Tima
Títus m. z lat. Titus (poľný) holub, pôv. významom blízke sú mená Jonáš, Kolumbína, dom. Títo
Tobiáš m. z hebr. Towijjáh mojím majetkom je Jehova alebo Jehova je dobrý, lat. Tobias, rus. Tovija, Tovij, dom. Tobo
Tomáš m. – Tomáška ž. z hebr. teóma dvojčajeden z dvojčiat, lat. Thomas, maď. Tamás (Tamáš), rus. Foma, ukr. Foma, Choma, dom. Tomo, Toman, Tomiš
Tomislav m. slovan. meno s pôv. významom utužujúci slávu (stslov. tomiti – trápiť)
Torkvát m. z lat. Torquatus ozdobený (odmenený) zlatou reťazou, tal. Torquato, rus. Torkvato
Toska ž. z tal. Tosca Toskánkapochádzajúca z Toskánie
Trifon m. rus. meno z gréc. tryphón žijúci v rozkoši alebo z gréc. Tritón (meno morského boha), lat. Triton
Tristan m. franc. meno z kelt. Tristram huk, krik alebo z lat. tristis smutný
Trofín m. z gréc. Trophimos živiteľ, rus. Trofim
Trojan m. z bulh. Trojan dieťa narodené z trojičiek alebo podľa mena rím. cisára Trajána
Tulius m. – Tulia ž. z lat. Tullius (rím. rodové meno) azda z lat. tolere – vychovávať
Tvrdomír m. novšie sloven. meno, jeho význam by bol utvrdzujúci, upevňujúci mier